انجمن نویسندگان کودک و نوجوان انجمنی مستقل ،‌ غیر دولتی ، غیرانتفاعی ، غیرسیاسی و فرهنگی _ صنفی است که از آذرماه سال 1378 با هدف ارائه خدمات فرهنگی ، فراهم کردن بستر مناسبی برای تبادل افکار ، ایجاد همدلی و راهی نویسندگان کودک و نوجوان و صیانت از حقوق آنان ، آغاز به کار کرده است.