پایگاه رسمی محمدرضا سرشار شامل آخرین خبرها، گفتگوها، زندگی نامه، عکس ها، کتاب ها، مقاله ها، نقدها، آموزش داستان، انجمن قلم ایران و غیره می‌باشد.