سایتی متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه های تلویزیونی عمو پورنگ می‌باشد.