در سال 1332 ، موسسه خصوصی با عنوان « بنگاه ترجمه و نشر کتاب » با هدف قرار دادن بهترین آثار برگرفته از ذوق و اندیشه بشری در اختیار دوستداران کتاب شکل گرفت . این موسسه در سال 1335 « شرکت سهامی بنگاه و ترجمه و نشر کتاب » نام گرفت و با هدف بالا بردن سطح دانش عمومی و انتشار یک سلسله آثار سودمند در رشته های مختلف علم و ادب به ثبت رسید .<br /> در سال 1351 ، این شرکت انحلال خود را اعلام کرد و ، در همان سال ، موسسه ای غیر انتفاعی با نام « بنگاه ترجمه و نشر کتاب »برای مدتی نامحدود تاسیس و جایگزین آن شد .<br /> در مجموعه اهداف موسسه جدید ، علاوه بر ترجمه آثار نویسندگان خارجی ، ترجمه و انتشار آثار برگزیده زبان فارسی به زبان های خارجی جهت اشاعه فرهنگ و ادبیات ایران نیز ذکر گردید . در این جهت ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب به افتتاح دفتری در نیویورک مبادرت کرد و فعالیت های دفتر نیویورک با همکاری سازمان یونسکو صورت پذیرفت .<br /> اعتبارات مورد نیاز بنگاه ، علاوه بر وجوه فروش کتب ، از محل کمک های دریافتی افراد و نهادها و نیز از محل اعتبارات دولتی که به صورت طرح یا کمک در بودجه کل کشور منظور گردید تامین می شد .<br /> پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب با تغییراتی تحت سرپرستی بنیادعلوی قرار گرفت .<br /> در اواسط سال 1359 و پس از تشکیل بنیاد مستضعفان ، بنگاه به صورت موسسه ای وابسته به بنیادهای علوی و مستضعفان اداره می شد . در اوایل سال 1360 ، فعالیت بنگاه ترجمه و نشر کتاب با چاپ سه جلد کتاب تحت عنوان « بتونک » ادامه یافت ( کلمه ای متشکل از حروف اول بنگاه ترجمه و نشر کتاب ) . در اواخر سال 1360 ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی جایگزین بنگاه ترجمه و نشر کتاب شد و به فعالیت خود ادامه داد . بدین ترتیب ، پس از تاسیس « مرکز انتشارات علمی و فرهنگی » که به منظور نیل به اهداف علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران و انتشار آثار ارزنده و انجام تحقیقات و تتبعات سودمند پژوهشگران موسسات تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی تاسیس شده بود ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب به فعالیت های انتشاراتی خود در قالب این مرکز ادامه داد .<br /> در 29 فروردین 1363 قانون تبدیل مرکز انتشارات علمی و فرهنگی از صورت یک « مرکز وابسته » به « شرکت دولتی وابسته »‌تصویب شد . شرکت همچنان دولتی باقی ماند ولی بودجه آن حذف گردید . انگیزه ایجاد این تغییر ، استقلال شرکت در تصمیم گیری برای گسترش فعالیت های خود بود .<br /> در تمامی دوران فعالیت شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، همواره انتخاب و چاپ کتاب زیر نظر شورای فرهنگی و بر اساس نیاز جامعه صورت می گرفت .