جامعه امروز ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آن به حوزه‌های اجرائی، بخشی به حوزه‌های سیاست‌گذاری و بخشی به حوزه‌های نظری مربوط می‌شود. سایت‌تحلیلی "رستاک" با انگیزه باز کردن زمینهٔ گفتگوی عمیق دربارهٔ چالش‌های کشور در حوزه‌های سیاست‌گذاری و نظری راه‌اندازی شده است. مطالب این سایت به گونه‌ای تنظیم خواهد شد تا همهٔ تحصیلکردگان و علاقمندان عمومی به مسائل جامعهٔ ایران، بتوانند از آن استفاده کنند. این رسانه، مسائل و مشکلات کشور را عمدتاً از منظر تئوریک مورد بررسی قرار خواهد داد.