وب سایتی شامل مسابقه و جایزه و فروش پیکسلی فضا جهت تبلیغات می‌باشد.