پرشین بلاگ بزرگترین جامعه اینترنتی ایرانیان می‌باشد.