مرکز تجاری ایران فروشگاه آن لاینی برای عرضه ی صنایع دستی، فیلم و موسیقی، فرش و غیره می‌باشد.