بازار تجارت الکترونیکی جهان دیتامرکزی برای گسترش خرید و فروش آن لاین می‌باشد.