شرکت مهندسی نرم افزار پیک سبز خاوران با تجربه طراحی سایت در صنایع شهرستان با این اقدام کار خود را به تمامی مردم و فروشندگان معتبر معرفی می کند.