داده های درخشان، از سال ۱۳۸۱با اجرای پروژه های دانشجویی و طراحی سایت های اینترنتی ثابت و فلش کار خود را شروع کرد و تا به امروز تالیف سه کتاب آموزشی کامپیوتر، اجرای چندین سایت اینترنتی، CD چند رسانه ای، طراحی حرفه ای گرافیک و ... را در کارنامه خود ثبت کرده است.