شرکت کامپیوتری نرم افزاری ابر کاکیا رایانه شامل تجارت الکترونیک، اتوماسیون اداری، برنامه سازی‌وب می‌باشد و نیز عضو و دارای مجوز فعالیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور<br /> شورای عالی انفورماتیک است.