شرکت آلفا افزار درسال 1354 تاسیس شده است و از جمله شرکتهای کامپیوتری ریشه دار محسوب می شود که در حیطه های تخصصی خود فعالیت نموده و دارای جایگاه منحصر بفردی در صنایع مختلف کشور از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، تولید خودرو و کشتیرانی می‌باشد.