شرکت سازین رسانه فعالیت خود را ازسال ۱۳۷۷آغاز و هدف ازتاسیس و فعالیت آن ارائه خدمات اینترنت و هنجنین ایجاد زمینه ای برای حضور موسسات و شرکتهای ایرانی به اینترنت و تجارت الکترونیکی است. تلاش تیم فنی شرکت سازین رسانه و همچنین استفاده از تجهیزات برتر ارتباطی و ماهواره ای باعث شد که شرکت بتواند قدمهای مطمئنی را دررسیدن به این هدف برداشته و امروز با انکیزه بالاتر دراین زمینه فعالیت کند. افتخار می کنیم که هزاران کاربرو موسسه ایرانی از خدمات اینترنت و ثبت Domain و تخصیص فضای وب شرکت سازین رسانه استفاده می کنند.