شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) در سال ١٣٦٧ با مشارکت ٤ سهامدار و با هدف فعالیت در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار بنیان گذاشته شد.