سایت زنده شامل مجموعه ای ازآثارهنرنقاشی، گالری نقاشیها و عکسها می‌باشد.