گالری هنری استاد کریمی شامل انواع آثار هنری و ارزشمند نقاشی از استاد کریمی هنرمند نقاش ایرانی می‌باشد.