سایت نقاشیهای استاد محمود فرشچیان شامل بیوگرافی، گالری هنری آن لاین، نمایشگاه ها و جوایز، موزه فرشچیان، کلکسیون ها و مطبوعات می‌باشد.