سایت مجید مجیدی شامل بیوگرافی، فیلم شناسی، دیدار و گفتگو، فیلمها، کتابها، رویدادها، عکسها و غیره می‌باشد.