سایت جشنواره فیلم کوتاه به معرفی جشنواره های فیلم کوتاه، برنامه ها، زمان و مکان آنها، معرفی فیلمهای برنده، تاریخچه و اخباری از سینما می‌پردازد.