گالری فرش مرتضوی شامل فرشهای ایرانی، مجموعه گره های دستی، قالیچه، ریشه های هوایی و گلیم، معرفی محصولات، اخبار و خدمات می‌باشد.