ویندوز فارسی ارائه دهنده نرم افزارهای ویندوز با امکانات فارسی می‌باشد.