شرکت بهینه‌سازان نرم‌افزار بهسان در تاریخ18/10/81 تأسیس و شروع بکار کرد این شرکت دارای مجوز با گرید از شورای عالی انفورماتیک می باشد که با توجه به طول کوتاه دوره فعالیت خود سومین شرکت از لحاظ گرید در استان یزد می‌باشد همچنین شرکت دارای مجوز خدمات مهندسی از اداره صنایع و معدن استان ، مجوز آموزش ICDL از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. این شرکت با 137 امتیاز مجوز خود را از شورایعالی انفورماتیک اخذ نموده و و در زمینه‌های تهیه و تولید سیستم‌های نرم‌افزاری، اتوماسیون، اینترنت و اینترانت فعالیت دارد.