این شرکت در مهرماه 1373 در اداره ثبت شرکتهای مشهد به شماره 9155 و با نام نام آوران طوس ثبت گردیده و اولین گام را در ارائه نرم افزار با ساخت سیستمهای نرم افزاری تیپ برای کارخانجات صنعتی در شهر مقدس مشهد برداشت. این سیستمها که در سالهای 1373 تا 1376 در بیش از 40 کارخانه در شهر مشهد راه اندازی و نصب گردید (و در طی همان سالها توسط کارشناسان این شرکت پشتیبانی و تا کنون نیز به فعالیت خود ادامه داده است).