شرکت مهندسی نرم افزار فراپیام در سال 1374 بوسیله سه تن از متخصصین کامپیوتر و مالی تاسیس شد و از همان ابتدا اهداف ذیل را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد . <br /> - تولید نرم افزارهای جامع مالی و اداری با رویکرد MIS.<br /> - ایجاد ساختارهای بهینه چرخه عملیات واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی.<br /> - تولید نرم افزارهای کاربردی برای تسریع در سیکل عملیات اداری سازمانها و شرکتها.