شرکت نرم افزاری نقش تولید کننده نرم افزارهای فارسی، تجارت الکترونیک، تجهیزات کامپیوتری و دوربین های دیجیتالی می‌باشد.