فعالیت‌های اصلی شرکت نرم‌افزاری پریان شامل برنامه‌نویسی راه‌کارهای هوشمند، فارسی‌سازی نرم‌افزار‌های متداول (بومی‌سازی نرم‌افزارها) و برنامه‌نویسی تحت وب می‌باشد.