شرکت مهندسی نرم افزار رایورز تولید کننده نرم افزار، طراحی، توسعه، پشتیبانی و غیره می‌باشد.