شبکه رسانه فعالیت خود را در سال 1378 با ارائه خدمات اینترنتی آغاز نمود و طی این سالها تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفیت و تحت پوشش قراردادن خدمات متنوع متمرکز نموده است.در حال حاضر این شبکه سرویس های ذیل را در دسترس کاربران قرار میدهد: <br /> ـ سرویس اینترنت پر سرعت برای شرکتها و موسسات بزرگ .<br /> ـ خدمات نگهداری و پشتیبانی (شبکه،سخت افزار ،نرم افزار....) .<br /> ـ راه اندازی شبکه های LAN و WAN .<br /> ـ خدمات اینترنت Dial up با استفاده از خطوط دیجیتال E1 .<br /> ـ خدمات تلفن اینترنتی. <br /> ـ ارائه خدمات اینترنتی هوشمند IN (استفاده از اینترنت بدون نیاز به User Name و Password و پرداخت هزینه آن از طریق قبض تلفن).