شبکه اطلاع رسانی صبا، اولین سرویس دهنده اینترنت (ISP ) ازطریق مخابرات دراستان اصفهان فعالیت خودرا ازسال ۱۳۷۸ آغازکرد. ارائه سرویس باکیفیت خوب وقیمت مناسب امکان دسترسی عمومی را به اینترنت دراستان اصفهان فراهم نمود. هدف شبکه ایجادبستر مناسب جهت ارائه خدمات اطلاع رسانی و ارتباط اقشارجامعه بویژه متخصصین، پژوهشگران، دانشجویان و دانش آموزان با بانکهای اطلاعاتی و کاربردهای گوناگون اینترنت بود. توسعه سیستم درمدتی کوتاه وافزایش پهنای باند ارتباط با اینترنت توسط شبکه و کامل بودن همه پروتکلهای ارتباطی، استقبال عمومی را بهمراه داشت.