شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در سال 1371 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به سازمانها و مراکز بزرگ خصوصاً وزارت بازرگانی و واحدهای تابعه آن تأسیس گردید.