شرکت ایزی کال ارائه کننده سرویس های اینترنت و تلفن بین المللی می‌باشد.