این مکان یک سایت ورزشی برای معلولین می‌باشد که اطلاعات موجود در این سایت منحصر به ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد و به معرفی ورزش اسکی برای معلولین می‌پردازد. این سایت می‌کوشد تا با یافتن ورزشکاران مستعد در این رشته‌ی ورزشی ، از آنها در سطح ملی و تیم‌های سطح کشور استفاده نماید.