شرکت مهندسی شبکه گستر ارائه دهنده خدمات در زمینه نرم افزار های ضد ویروس، نرم افزارهای امنیتی VPNو حفاظت نرم افزارها می‌باشد.