این سایت به آموزش پی اچ پی و اطلاعاتی درباره پی اچ پی می‌پردازد.