سایت بازارچه اطلاعات شبکه های کامپیوتری شامل نرم افزار، سخت افزار، توسعه خدمات اینترنتی، میزبانی وب، ثبت فضا، اخبار می‌باشد.