سایت ابوتراب شامل بخشهای گالری، غدیر، کتابها، نجف، مجالس، پیوندها، ولادت علی، مکه، هجرت، مدینه، مدافع بی باک، رحلت پیامبر، خلافت، شهادت علی می باشد.