وب سایت امام حسین (ع) به سخنرانی های اسلامی، عزاداری و شیون، زمان و فرصتهای شادی و غم ما، سخنان مقدس، درود و تهنیت، تضرع و استدعا و غیره می‌پردازد.