تحقیقات اسلامی شامل بخشهای اوقات شرعی، مقالات اسلامی، یاد بگیریم چطور نماز بخوانیم، درباره اسلام بدانیم، اسلام و مسمانان جدید، زن و شوهر، اسلام و مسیحیت، تولد عیسی، کتاب مقدس و محمد، معجزات اسلامی، گالری عکس، اسلام و علوم می باشد.