مدرسه شیعه اثنا عشری شامل بخشهای قرآن به صورت ام پی تری، آموزش معلمان، تقویم اسلامی، آموزش نماز خواندن برای مبتدیان، دعا، اسلاید می باشد.