شرکت شیرین تک تبـریز با داشتن سابقهٔ پنجاه ساله در امر تولید راحت‌الحلقوم فعالیت گستردهٔ خود را در سال هزاروسیصدوهفتادوچهار با راه اندازی خط تولید ویفـرشروع کرده است و در حال حاضر با داشتن خط تولید بسیار متنوع‌ راحت‌الحلقوم (فریس) و شیرینی مغزدا‌ر(شوکوتوپی و شوکو فریش) محصولات خود را در اقصا نقاط کشور توزیع و به دوازده کشور جهان صادر می نماید.