ایـن سـایت یک دایره‌المعارف و بانک اطلاعاتی در زمینه‌ی ورزش کریکت به‌شمار می‌آید که در سال ۱۸۷۷ طراحی گردیده است. شما می‌توانید به اطلاعاتی در خصوص بیش از ۲۵۰ جدول و لیست کامل داده‌های اطلاعاتی در رابطه با کلیه‌ی ورزشکاران این رشته و بیوگرافی آنها دسترسی یابید. هم‌چنین بهترین و بزرگ‌ترین تیم‌های این رشته نیز معرفی می‌گردند.