شرکت تولیدی توپک ایران بعنوان اولین تولید کننده توپهای رویه لاستیکی و معتبرترین تولید کننده توپهای رویه چرم در ایران که فعالیت خود را در سال1375درشهر صنعتی رشت آغاز نموده است و در این مدت با اتکاء به نیروی انسانی کارآزموده که همیشه بعنوان سرمایه های این شرکت بوده و متخصصین مجرب خود توانسته به موفقیت های بزرگی نایل شود.