شرکت مهندسی پویا اندیش الکترونیک تولید کننده سنسورهای صنعتی و کنترلر می‌باشد.