این سایت شما را با تاریخچه‌ی آزمایشگاه cavendish آشنا می‌سازد. این آزمایشگاه تحقیقاتی درباره‌ی اکتشافات در الکترون‌ها می‌پردازد. این سایت کتابچه‌هایی را درباره‌ی این آزمایشگاه و عملکردهای انجام شده توسط آن در اختیار شما قرارمی‌دهد ومی‌توانید اطلاعاتی در زمینه‌ی فیزیک هسته‌ای ،بیولوژی مولکولی و ستاره‌شناسی رادیویی به دست آورید و با مرکز فیزیک نجومی دانشگاه کمبریج آشنا شوید. شما می‌توانید با پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز آشنا شده و نتایج تحقیقات انجام شده توسط آنها را مطالعه نمایید.این دانـشــگــــــاه بـخـشـی از سـایـت خود را نیز به دانش‌آموزان و عموم مردم اختصاص داده است و افراد علاقه‌مند می‌توانند از آن بخش استفاده نمایند. این سایت فرصت‌های شغلی موجود در این زمینه را معرفی می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید به سایر لینک‌های جالب نیز متصل شوید.