این سایت برای ارتباطات و افزایش اطلاعات مردم اردبیل و کل آذربایجان به زبان پارسی (که در حال حاضر زبان رسمی کشور ایران می باشد) راه اندازی شده است. با راه اندازی این سایت امید است که تمام اقوام ایران بتوانند تبادل نظر کرده و در اتحاد بکوشند و حقوق برابر همدیگر را پاس بدارند.<br /> این سایت به کاربران امکان می دهد که بتوانند با همدیگر و با مسئول سایت در ارتباط باشند و تبادل اطلاعات کنند. در آینده نزدیک اطلاعات جامعی از اردبیل در این سایت قرار داده خواهد شد.