فعالیت شرکت توس پیوند در زمینه تولید صنایع ماشینی و شیمیایی از قبیل نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و غیره می‌باشد.