شرکت صنعتی ایران آلومینیوم در سال ۱۳۴۶شمسی به دست نیروی توانگر صنعتکاران ایرانی تاسیس گردید و طی۳۶سال فعالیت در زمینه تولید پروفیل و مقاطع صنعتی آلومینیوم همواره یادآور زیبایی سرعت دقت و کیفیت در تولید بوده است.