اولین فعالیت هواشناسی در استان هرمزگان با احداث ایستگاه هواشناسی در جزیره قشم در سال 1330 شمسی آغاز گردید که این ایستگاه سینوپتیک هنوز فعال می‌باشد. ایستگاه هواشناسی بندرعباس نیز در سا ل 1335 شمسی در محل فرودگاه بندر عباس تاسیس گردید. <br /> قدیمی‌ترین ایستگاه کلیماتولوژی استان، طاشکوئیه می‌باشدکه در سال 1345 شمسی آغاز به کار نموده و در شمالی‌ترین قسمت استان واقع شده است. تا پیش از انقلاب در استان تنها تعداد معدودی ایستگاه در سطح استان فعالیت داشتند. که پس از پیروزی انقلاب ایستگاههای استان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافتند. علاوه بر آن پس از پیروزی انقلاب سازمان هواشناسی توجه خود را به مسائل کاربردی هواشناسی معطوف داشته و با تجهیز ایستگاههای هواشناسی به دستگاه مدرن گام موثری در جهت ارتقاء هر چه بیشتر آنها برداشت.