اداره کل هواشناسی استان تهران یکی از ادارات تابعه وزارت راه میباشد. این اداره کل شامل اداراتی در سطح شهرستانهای استان تهران است که بطور مداوم وضعیت جوی را دیده بانی و به مرکز مخابره میکند. شما می‌توانید از طریق این سایت از وضعیت جوی آینده بصورت دو بار در هفته و وضعیت جوی گذشته بصورت هفتگی، ده روزه، ماهیانه و فصلی و مقایسه آنها با مدت مشابه سال گذشته وبلند مدت، همچنین وضعیت رویش محصولات مختلف در این مدت و توصیه‌های لازم به کشاورزان طبق پیش بینی 3 یا 4 روز آینده همچنین پیش بینی بلند مدت فصلی آگاه شوید.